<<  klik    clic >>                              

 

E-mail adres: PA3HDY@xs4all.nl

 

 

 

mijn interesse gaat uit naar Franse radio's uit de periode van vóór 1928

de voorkeur gaat uit naar DUCRETET, LEMOUZY en VITUS


De H O M E P A G E van de RADIOVERENIGING N.V.H.R.


 
ook regelmatig te beluisteren op de 40 meter...................................Aussi régulier d’écouter sur la bande 40 mètres PA3HDY

 

L'Indiscret glijspoel ontvanger uit 1921, gefabriceerd in Parijs om de 15 Kw sterke langegolfzender (2600 meter) te kunnen ontvangen die geplaatst was op de Eiffel toren. De spoel is 30 cm lang en heeft een doorsnede van 95 mm, waaromheen 0,7 mm dik geemailleerd koperdraad is gewikkeld. Voorzien van twee schuifcontacten, een om af te stemmen op het station en de tweede om de juiste aftakking in te stellen voor de kristal detector welke op een van de zijpanelen is gemonteerd. Een telefoon condensator ontbreekt, men ging er van uit dat de capaciteit van het snoer naar de hoofdtelefoon voldoende is om de hoogfrequentdraaggolf af te voeren. Om goede ontvangst te garanderen is er minstens een antenne van 30 meter nodig. Een algemene omroep bestond nog niet. De op de Eiffel toren geplaatste militaire zender werd door genie soldaten bediend, die om het uur voor de microfoon het weerbericht voorlazen, gevolgd door de beursberichten en mededelingen voor de landbouw.

ontvanger uit 1921

Als er eind 1922 in Frankrijk meerdere omroepzenders in de lucht komen, wordt de vraag naar ontvangers groter. Diverse fabrikanten komen dan op de markt met ontvangapparaten. Bekende merken zijn Ducretet, Lemouzy, SFR en Radiola maar ook kleine ondernemingen proberen een graantje mee te pakken. Een van de duurste merken is echter Vitus in Parijs. Deze toestellen zijn duurzaam afgewerkt,met een hoogwaardig ebonieten front en bovenplaat. De lampen staan nog bij deze eerste ontvangers bovenop. Het hier afgebeelde toestel is de VITUS Type Europa 2, ( november 1923) geschikt voor de ontvangst van 200 tot 5000 meter. De prijs compleet met lampen, luidspreker, accu en anodebatterij is bijna 1800 francs. Vergeleken met nu zou dat een bedrag zijn van F 7000,- Begrijpelijk dat nog niet iedereen zich zo,n ontvanger kon veroorloven. Het is voor de minder draagkrachtige dan ook het begin van vele zelfbouw ontvangers. Deze VITUS ontvanger heeft vier lampen van type TM ( Telegraphie Militaire) . Deze lampen dateren nog uit de eerste wereldoorlog, het patent is van 23 oktober 1915. Aan het eind van de oorlog waren er door de Firma METAL en FOTOS meer dan een miljoen geproduceerd en nog een tijd lang ging deze productie door met 1000 lampen per dag. Er was zelfs in 1923 een geweldig overschot van deze lampen zodat deze nog tot 1924 terug te vinden zijn in radiotoestellen. Het gloeistroom verbruik is 0,7 ampère, dat betekend voor vier lampen bijna 3 ampère gloeistroom. Zelf de accu opladen was er in de meeste gevallen niet bij , omdat er nog lang niet overal in de huizen elektriciteit werd geleverd en vooral niet op het platte land. De lampen die net zoveel licht geven als een 5 kaars lamp, men noemt ze daarom helgloeiers, waren in de meeste huiskamers de eerste gloeilampen en kon men tijdens het luisteren naar de radio de gas of petroleum lamp op een laag pitje zetten. Dit VITUS toestel is gebouwd naar het toen voor alle toestellen gebruikte schema. Een lamp hoogfrequent met afstemming in de roosterkring en een a-periodische spoel in het plaat circuit. Daarachter de detector met terugkoppeling naar de roosterspoel van de Hoogfrequent lamp. Er wordt teruggekoppeld over twee lampen omdat de versterking te gering is van een lamp en dat kan alleen over een a-periodische koppeling. Gevolgd door twee maal laagfrequent, koppelingen met laagfrequent trafo's. Met de mogelijkheid een der Laagfrequent lampen uit te schakelen en zo stroom te sparen als de geluidssterkte met drie lampen voldoende is.

VITUS Type Europa 2

 

PETER JOHANZEN MUZIEK

update hompage: 25 JANUARI 2001